Aquest avís regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades per les persones usuàries d’aquest espai de comunicació.

1. Informació general

La finalitat principal del Nus és proporcionar un espai a docents i altres agents de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) per a crear una comunitat que comparteixi experiències i reflexions al voltant de la pràctica educativa.

La xarxa Nus es reserva el dret d’efectuar canvis al web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del web o del seu disseny.

Els continguts disponibles en aquest avís legal tenen caràcter merament informatiu, sense que en cap cas se’n derivin d’ells efecte jurídic vinculant.

2. Condicions d’accés

L’accés al Nus és de caràcter gratuït i s’ofereixen per als usuaris/àries xtec identificats.

L’usuari/ària es compromet a utilitzar la xarxa Nus sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats en el marc de la legislació vigent.

El codi deontològic dels professionals de l’educació ha de garantir que els continguts i recursos aportats són originals de l’autor o autors, bé que disposen de la llicència legal escollida per l’autor o autors, bé de la cessió de drets, si s’escau, i que es faciliten amb finalitats educatives i no se’n pot derivar cap ús comercial.

3. Condicions d’ús

3.1 Responsabilitat de continguts

Nus no es responsabilitza del contingut publicat pels usuaris del Nus. Els administradors i moderadors del Nus no previsualitzen cap contingut ni el validen prèviament.

3.2 Avís de continguts inadequats

Qualsevol usuari del Nus pot denunciar l’existència de contingut inadequat fent servir el botó de Bandera, adjunt a cadascuna d el es publicacions.

bandera

L’equip d’administració del Nus revisarà el contingut de la notificació i procedirà a modificar o retirar, si escau, sense previ avís, els continguts inadequats.

3.3 Conducta apropiada (codi deontològic)

L’usuari/ària accepta que tota la informació, les dades, el text, el programari, la música, el so, les fotografies, els gràfics, els vídeos, els missatges i altres continguts (col·lectivament, “continguts”), són responsabilitat única de la persona que ha originat els esmentats continguts.

Nus es reserva el dret de modificar, moure o eliminar qualsevol contingut publicat al Nus, sempre amb la deguda justificació i amb l’objectiu de millorar la comunitat.

L’usuari/ària utilitza el Nus sota la seva responsabilitat.

3.4 Enllaços externs

Nus permet que els usuaris enllacin a altres webs i continguts externs. Nus no se’n fa responsable dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix.

3.5 Galetes

Nus utilitza les galetes (cookies) amb l’objectiu de reconèixer paràmetres dels usuaris/àries a efectes estadístics i per millorar el servei. Així mateix, són utilitzades de manera totalment anònima sobre dades d’accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en el lloc web i calcular el nombre de visites, etc.

3.6 Ús educatiu no comercial

L’usuari/ària del Nus es compromet a fer un ús educatiu dels seus continguts i no comercial, acceptant no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar, revendre ni explotar, amb qualsevol propòsit comercial, cap part dels continguts originals publicats al Nus.

4. Modificació o suspensió del servei

Nus es reserva el dret de modificar o eliminar, sense avís previ, el contingut inadequat, que atenti contra la dignitat de les persones o vulneri la llei.

Nus es reserva el dret en qualsevol moment de modificar o interrompre el servei, temporal o definitivament, si se’n deriva un mal ús o conductes inadequades generalitzades.

Nus es reserva el dret de modificar sense avís previ els termes i les condicions d’aquest avís.

5. Propietat Intel·lectual

Atès la finalitat educativa del Nus, sotmetem tots els continguts compartits a una llicència oberta Creative Commons. De forma genèrica es recomana Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència o, si s’escau, en les seves diferents modalitats.

Nus es reserva el dret de reproduir i fer difusió dels continguts publicats al Nus, sempre amb l’objectiu de difondre les millores idees, experiències i solucions en benefici de la comunitat educativa, sense fer cap mena d’ús comercial.

6. Validació d’entrada mitjançant Google

Arran de l’acord signat pel Departament d’Educació amb Google com a proveïdor de serveis (correu electrònic XTEC, documents, calendaris), s’ha optat per fer servir la validació amb comptes Google XTEC com a mecanisme d’entrada al Nus.
Podeu consultar les condicions d’ús d’aquest servei de validació a l’avís legal i la política de confidencialitat.

7. Fiabilitat de la informació administrativa

La informació administrativa facilitada a través del Nus no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

8. Accessibilitat

Nus utilitza la plataforma Discourse, que compleix les recomanacions d’accessibilitat establertes per del Consorci World Wide Web - W3C.

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari/ària acorda sotmetre’s expressament al fur dels jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pugui correspondre.
Les parts, amb renúncia expressa del seu fur, acorden sometre qualsevol interpretació o controvèrsia als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

Data d’actualització: 28 de juny de 2021